WWW.FORSASTROM.SE

         Vår gamla fina skola!   

 

 

 

WGS 84 Lat/Long: N 58° 10' 59.93" E 16° 5' 46.07"
RT 90 X=6451105.0 Y=1517116.0

 

 

Besöksräknare

 

 

 

Omgivningarna i Forsaström

Utsikt över Forsaströms skolhus Den närliggande sjön Getryggen Dammen ovan Forsaströms övre kraftstation Forsaströms skolhus sedd från vattnet

Forsaström ligger i Åtvidabergs kommun, Gärdserums socken naturskönt i början av Uknadalen. Landskapet är kuperat och omväxlande med rullstensåsar som omgärdar de många sjöarna och de i många fall branta klipporna kan bjuda på spännande klättring eller bara skogspromenader med trevlig utsikt. Östgötaleden går alldeles förbi skolhuset.

 
Forsaströms hammarsmedja i början av 1900-talet Forsaströms järnvägsstation i början av 1900-talet Forsaströms kvarn år 1902.JPG Forsaströms skolhus 1893.jpg

Genom forsaström och runt skolans husknut rinner Storån som under 1800-talet och början av 1900-talet användes för drift av det som då var Forsseströms Jernbruk. Tidigt utnyttjades vattenkraften i Forsaström med en fallhöjd på hela 29 meter. Här fanns gjuteri, spiksmedja, järnbruk med masugn, kvarn, tegelbruk, sågkraftstation m.m. En hammarsmedja där man omvandlade tackjärn till stångjärn låg ca 100 m från skolhuset. 

Längre nedströms finns en kvarn som är i bruk än idag och som under hembygdsdagarna under sommarmånaderna används för att mala mjöl. Kvarnen är en av de äldre i länet, uppfördes under 1700-talet och den användes ända till 1940-talet. Kvarnen är restaurerad med ett nytt vattenhjul av Gärdserums Hembygdsförening

Intill kvarnen ligger en magasinsbyggnad som är museum med samlingslokal och kök. Tegelbruket etablerades 1790 och arbetet pågick där till 1965. Från 20 meters högre nivå leddes vattnet i en trätub till kraftstationen. Den uppfördes 1901. Från början var det meningen att kraften skulle levereras till Bersbo Gruvor och industrierna i Åtvidaberg.Tidigare fanns även järnvägsstation.

Vidare via östgöta vandringsled mot Gärdsreum och Falerum passerar vi en av landsbygdens fina byggnader Kvistrum. Vid Kvistrum har det funnits ett mejeri och en eremitkyrka eller barkkyrka. Kvistrum innehades 1647 av H-son Reuter. Sedan blev det nya ägare: Leijonsköld, Rosenstierna, Sinclair och på 1700-talet Adelswärd. Seth Adelswärd bodde som nygift på Kvistrum. Byggnaderna var tidigare av karolinsk herrgårdsstil.

Området, som leden passerar, är viltrikt på t.ex. älg och hjort. Intressant är att det på en ö i Båtsjön finns en hägerkoloni. Så är vi då i Gärdserums kyrkby. Här kan vi se vackra naturscenerier från kyrktrappan. På kyrkbacken byggdes ett hus 1780 som inrättades som fattighus. Utsiktspunkt finns på Glasberget

Så går vandringsleden vidare i fina ängsmarker och utmed Storån som sedan flyter fram genom Uknadalen. En av kommunens vackraste utsiktspunkter är Seboklint, som för 10 000 år sedan låg 6–8 meter under Baltiska issjöns yta.

Den alternativa leden möter Falerums by med mycket gammal bebyggelse. Falerum hade mellan 1920–1950 cirka 50 affärer, industrier och hantverksföretag. Många industrianläggningar ligger utmed Storån. Den första vi träffar på är spinneriet som ägdes av Törngren. Sedan är det pappersbruket Mariedal som startade sin verksamhet 1815. Första fabrikören var J M Cederdahl, namnet på företaget fick ägaren genom hustruns namn Maria. Man började med att framställa karduspapper och skrivpapper men övergick till att tillverka bokbindarpapp och konstläderpapp. Bruket fick namn om sig att framställa bästa bokbindarpapper i Sverige. Arbetsstyrkan var som mest 6–8 man. År 1936 övertogs bruket av bröderna Sven, Samuel, Daniel, Axel och John Söderqvist. Sven Söderqvist förestod bruket till dess nedläggning år 1967.

En industri av lite ovanligt slag förlades i Falerum, en lokträfabrik. Vad är lokor? Jo, det är ett par träbågar försedda med stoppad puta, dessa görs fast över bogen på hästen när den selas. Idag finns Wiaholms Möbelkonservering &Restaureringsateljéer i den gamla lokträfabriken. Bredvid ligger Wiaholms garvaregård som är ett garverimuseum.

   Sevärdheter i Forsaström och dess närhet

Forsaströms järnbruk

Se skylt Ekomuseum längs vägen. Här finns en skyltad vandring i järnframställningens och den tidiga elektrifieringens spår. Vattendriven kvarn från 1700-talet och Hembygdsmuseum.

För information och guidning tfn 0120-107 38, 0120-700 46 eller 0120-710 17.

Naturligtvis

I en K-märkt byggnad ligger Naturligtvis som bl.a. tillverkar smycken i silver med infattningar av sten och järnslagg från Forsaström.

Oftast öppet dagligen. Ring för information: 0120-700 20

Gärdserums kyrka

1849 tog församlingen ett beslut om att bygga en ny kyrka eftersom den gamla medeltida träkyrkan blivit för trång. Den nya kyrkan byggdes i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten professor Fr W Scholander. Byggmästare var Jonas Jonsson. 1857 invigdes den nya kyrkan. Från den gamla kyrkan finns en del inventarier bevarade, bl.a. triumfkrucifixet och en järnbeslagen dörr. Triumfkrucifixet är troligen från 1300-talet och kan vara gjort av samme bildhuggare som gjort krucifixet i Linköpings domkyrka.

Wiaholms garvaregård och lokträfabrik

Besök gärna Wiaholms garvaregård som är ett garverimuseum. Se Ekomuseumsskylt mellan vägen Gärdserum och Falerum. Här berättas historien om hur människor arbetade och levde förr i garveriet. Knacka gärna på dörren till bostadshuset för visning av garveriet. I den gamla lokträfabriken finns idag Wiaholms Möbelkonservering & Restaureringsateljéer.

För information och guidning tfn 0120-203 89.

Fornborgen Dacke Skans

Strategiskt placerad uppe på det 90 meter höga Dackeberget ligger fornborgen Dacke Skans. Stora delar av stenmaterial ligger nedrasat utmed bergskanterna, men det går ändå lätt att följa den ca 225 meter långa stenvall som löper runt borgens kanter. Från Dackeberget är det vidunderligt vackert att se ut över sjön Åkervristen och Uknadalen. Denna mäktiga dalgång som sträcker sig från havet och upp mot Åtvidaberg är bland det vackraste som denna del av landet har att erbjuda.

 

 

 
kontakta webmaster@forsastrom.se angående frågor och kommentarer kring denna websajt.
Senast uppdaterad: May 01, 2010 22:50